LAZ RYDHA – Rumah Yatim Dhuafa Rydha

Campaign Kak Sherly ajak yatim dan dhuafa jadi hafizh Qur’an – LAZ RYDHA