LAZ RYDHA – Rumah Yatim Dhuafa Rydha

Hari Listrik Nasional ke 77 YBM PLN dan LAZ RYDHA 8